สำนักวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยระบบ PRPM+

PRPM 3

     เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ ด้วยระบบ PRPM+" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถออกรายงานงบประมาณด้วยระบบ PRPM+ ได้ นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคเพื่อแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC) อาคาร 1 และห้องประชุมทางไกลของแต่ละวิทยาเขต

 

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/PRPM{/gallery}

 

ภาพ / ข่าว : สุธาวดี นาคะโร
นักประชาสัมพันธ์ สำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy