กิจกรรมเสวนา "งานวิจัยที่เน้น Competitiveness ต้องวิเคราะห์ Business Canvas และ TRL เป็น"

TRL-248.JPG

     สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานวิจัยที่เน้น Competitiveness ต้องวิเคราะห์ Business Canvas และ TRL เป็น” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมืออาชีพ คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO and Co-founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd. , คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Product Officer & Co-founder, AIRPORTEL's Co.,Ltd. และ Dr.-lng. Keita Ono CEO and Co-founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd. มาเป็นผู้บรรยายและทำ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถคิดและผลิตผลงานวิจัยออกมาได้ตรงตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ เพื่อช่วยลดปัญหาการสร้างผลงานวิจัยออกมาโดยไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/TRL{/gallery}

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy