กิจกรรมบรรยาย "BCG และระบบการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ของประเทศ"

BCG 5

      ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยาย “BCG และระบบการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ของประเทศ” โดย รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตาม นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1402 ตึก LRC อาคาร 1 ชั้น 14

เทปบันทึกภาพการจัดกิจกรรม CLICK

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/BCG{/gallery}

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy