กิจกรรมเสวนา "เขียนอย่างไร? ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ"

howtowrite 8

     ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา "เขียนอย่างไร?" ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ จากคณะวิทยาการจัดการ และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/howtowrite{/gallery}

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy