กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุน จาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

JSPS2020 30

     สำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะทำงานจาก Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) โดยมี Mr. Dai Tomiyama รองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ เป็นผู้นำทีมงานมาประชาสัมพันธ์ทุนและบรรยายแนวทางการสนับสนุนของ JSPS และประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย ชั้น 12 สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/JSPS2020{/gallery}

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy