กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

Perin 3

     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนด Paint Point เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานภายใต้ประเด็นการจัดการพลังานของงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม LRC2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/PERIN{/gallery}

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy