การตรวจประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

1

     เมื่อวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการตรวจประเมินประเภทของระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฯ

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/Biosafety18022563{/gallery}

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/Biosafety20022563{/gallery}

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  : คณะวิทยาศาสตร์

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/Biosafety21022563{/gallery}

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : คณะสัตวแพทยศาสตร์

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/Biosafety24022563{/gallery}

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy