อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)"

Pharmacogenomics 21

     เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)" โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่กำหนดว่า ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ต้องได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักสูตร ของหน่วยงานหรือองค์กรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับรอง เพื่อให้ได้แนวทางในการจัดการห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายผลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทางชีวภาพต่อไปได้

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/Biosafety28012563{/gallery}

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy