กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Microbial Genome Analysis for Medical Research

Genome 35

     สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Microbial Genome Analysis for Medical Research เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักวิจัย เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างดี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Microbial Genome Analysis และนำมาประยุกต์ใช้การดำเนินการวิจัยต่อไปได้

{gallery}D3/PR-news/2562/Gallery/Genome{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy