วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

NRCT_Logo.jpg

       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (https://www.nrms.go.th) และส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

       กรอบการวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย

       - การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร

       - การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม

       - การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน

       - การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์

       - การแพทย์ และสาธารณสุข

       - สมุนไพรไทย อาหารเสริมและสปา

       - อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

       - การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

       - วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

       - พลาสติกชีวภาพ

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณวรรณ แซ่อิ้ว โทร. 6955 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดตามรายละเอียดและ Download เอกสารเพิ่มเติม click.gif

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy