ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

 

FF68

ผู้สนใจสามารถยื่นเสนอขอรับทุนในระบบ NRIIS

ระหว่างวันที่ 4 - 12 กันยายน 2566 (ปิดรับข้อเสนอ เวลา 16.30 น.)

เฉพาะกลุ่มที่ 2 และ 3 ต้องส่งไฟล์ concept proposal มาที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ก่อนทำข้อเสนอโครงการ ยื่นในระบบ NRIIS ต่อไป

Download เอกสาร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.0-7428-6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy