ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2567 (FY2024)

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับสมัคร 
1) การเข้าใจสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ (Systematic understanding the status of environment, and people’s action change) โดยข้อเสนอการวิจัยจะต้องมุ่งเน้นการนำนโยบาย/ข้อตกลง/ความร่วมมือ/เครื่องมือหรือกลไกที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับสังคมคาร์บอนต่ำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือในชุมชน/สถานที่เป้าหมาย (Practical Application)
2) 
การรีไซเคิลแบตเตอรี่และการพัฒนาวัสดุทดแทนสำหรับแบตเตอรี่ (Recycling of batteries and development of alternative materials for batteries) โดยข้อเสนอการวิจัยต้องมุ่งเน้นการมองหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลอดภัยยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในการรองรับการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

11659
 
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.
โดยยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy