สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate)

- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ  download icon

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word)  download icon

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (pdf)  download icon

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาขยะสารเคมีอันตราย

- ประกาศรับข้อเสนอโครงการ  download icon

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (word)  download icon

- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (pdf)  download icon

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโดยขอให้ ส่งเอกสารจำนวน 5 ชุดมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 12 มกราคม 2566

และส่งเอกสารไปยัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy