ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565

    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ (Intelligent Digital Fabrication) ประจำปี 2565 โดยมีขอบเขตการสนับสนุนซึ่งครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ วัสดุพิมพ์ ระบบหรือกระบวนการผลิตและให้บริการเกี่ยวกับการผลิตแบบดิจิทัล เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานได้จริงสำหรับอุตสาหกรรม ดังนี้
      1.อุตสาหกรรมอาหาร
      2.อุตสาหกรรมการแพทย์

 messageImage

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศรับข้อเสนอ
  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (IDF) DOC / PDF

       สอบถามเพิ่มเติมที่ (ทุน 086-9940015) (ระบบ NRIIS 02-5791370-9 ต่อ 405)นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy