วช. ขอเชิญส่งเอกสาร เชิงหลักการ (Concept Paper) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2557

 

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัยที่มีภารกิจในการสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่างต่าง ๆ ทั่วประเทศ และเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วช. จึงมีความประสงค์ในการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ด้านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 และขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจจากหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ เสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) มายัง วช. เพื่อรับการคัดเลือกให้สนับสนุนทุนวิจัยต่อไป


     ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy