วช. และ สวทช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง (ทุนนักวิจัยแกนนำเดิม) ประจำปี 2565

    สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย “ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง” ประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิจัยที่มีความสามารถสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและแสดงศักยภาพในระดับนานาชาติ โดยให้การสนับสนุนไม่เกิน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ อย่างน้อย 1 ทุน จะให้การสนับสนุนกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

    โดยขอบเขตการสนับสนุนครั้งนี้ เปิดกว้างให้กับนักวิจัยทุกสาขาที่ทำงานในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักวิจัยและการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน ให้บรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ สร้างผลงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง เช่น การรองรับหรือยกระดับอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการยุคใหม่ ของประเทศ มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม หรือ สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ส่งเสริมความยั่งยืน

 Funding 210465

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศรับข้อเสนอ
  2. แบบข้อเสนอโครงการ DOC / PDF
  3. แบบรับรองแสดงความประสงค์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ DOC / PDF

       สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6968 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy