ด่วน วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดการความรู้การวิจัย ประจำปี 2557 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีกลุ่มเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

      1. งานวิจัยข้าว
      2. งานวิจัยมันสำปะหลัง
      3. งานวิจัยยางพารา
      4. งานวิจัยปาล์มน้ำมัน
      5. งานวิจัยอ้อย

    ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 นี้เท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy