สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รอบ 2 ปี 2565

logoenery.png

     สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 กลุ่ม 3 และ 7 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตามระยะเวลาดังนี้

     1.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

     2.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
        เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

ติดตามรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการ CLICK

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy