วช. ร่วมกับ ศอ.บต. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้" ประจำปีงบประมาณ 2565

funing

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีโจทย์วิจัย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

3. การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (การท่องเที่ยว)

5 การกำหนดกรอบและกลไกการขับเคลื่อนพื้นที่ที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมให้มีการวิจัยและและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า โอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ

ไปที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

Download รายละเอียด

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร 0-7428-6958 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy