บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2565

FundEnd20

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2565 

โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 - 20 มกราคม 2565

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 12.00 น.)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. คู่มือนักวิจัย PMU A

  2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการย่อย

  3. แบบฟอร์มชุดโครงการ

  4. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ P.15 เมืองแห่งการเรียนรู้ 2565

  5. หนังสือรับรองความร่วมมือเมืองแห่งการเรียนรู้

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy