บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย”

Fund Culture

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 2565

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 16.00 น.)

 

ทั้งนี้ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมชี้แจงเป้าหมายของแผนงานและตอบข้อซักถามแก่ผู้สนใจ ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และส่งข้อซักถามล่วงหน้าได้ทาง Facebook ที่ https://www.facebook.com/PMUA.THAI

 

และเวทีชี้แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดย รศ.ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง หัวหน้ากรอบการวิจัย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศรับข้อเสนอ

  2. แบบฟอร์ม CS-PMUA ข้อเสนอเชิงหลักการCS-PMUA ข้อเสนอเชิงหลักการ

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy