ุทุนวิจัยที่เปิดรับ

 ที่

 ทุนที่เปิดรับ

 รายละเอียดทุน 

เจ้าของแหล่งทุน

วันที่เปิดรับ

วันปิดรับสมัคร

ส่งข้อเสนอ

สอบถามเพิ่มเติม

1

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 to website มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 click normal

คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์

โทร.0-7428- 6957

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ติดตามทุนก่อนหน้า >>

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy