ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านทางด้านแพทย์และสุขภาพ ด้านเกษตรอาหาร และยางพารา

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาและพิสูจน์องค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นทุนวิจัยสนับสนุนการสร้างผลานวัตกรรมชนิดใหม่หรือพัฒนาจากผลงานเดิมให้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ หรือเป็นโครงการวิจัยใหม่หรืองานวิจัยที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม โดยมีขั้นการทดลอง ทดสอบเพื่อต่อยอดผลงานหรือการพิสูจน์การนำไปใช้ประโยชน์จริง "ด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้านเกษตรอาหาร และยางพารา" 

        มูลค่าทุน : 100,000 บาท

        ระยะเวลาสนับสนุน : ไม่เกิน 6 เดือน

        ผลผลิตจากงานวิจัย : 

          1.เอกสารการยื่นขอทุนวิจัยภายนอก หรือ

          2.ผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ หรือ

          3.เอกสารยืนยันการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSUxKMUTT

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

     1. ทางไปรษณีย์ สามารถส่งเอกสารมาได้ที่ 

          สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

          ชั้น 9 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ LRC อาคาร 2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

     2. ทาง E-mail โดยแนบไฟล์เอกสารมาที่ E-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัญญ์วรา โสภาริพันธุ์ โทร.074-28-2268 , 094-3204442 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศทุน

     - เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย

     - ข้อเสนอเชิงหลักการ (CONCEPT PROPOSAL)

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy