บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill)

BPK Fund10May2021

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย รอบที่ 2 ภายใต้แผนงาน การยกระดับระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Reskill/Upskill) ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 16.30 น.) 

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.)

 ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ส่งภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกรวิการ์ ดำมุณี โทร.6951 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

     2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

     3. แบบฟอร์มจดหมายการยืนยันเข้าร่วมโครงการ

     4. คู่มือการคำนวณงบประมาณ

 

 

 

 

 นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy