บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global partnership)

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global partnership) โดยมีความตั้งใจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนผ่านกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมโดยการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานงานต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพิ่มขีดความสามารถในการนำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ 

 

Banner Global

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กําหนด (ทั้ง proposal แผนงาน และ proposal โครงการย่อย) ทั้ง file word และ pdf ในระบบได้

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กําหนดในการพิจารณาเท่านั้น

 

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศรับข้อเสนอ

     - คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการ

     - แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ Global Platform

     - แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ Global Subproject

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกรวิการ์ ดำมุณี โทร.6951 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy