ขอเชิญส่งข้อเสนอขอรับทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรม ทุนความร่วมมือไทย-เกาหลี NRCT-KETEP Joint Grant Call ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบงานวิจัย “พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar Energy) 

 

NRIIS Korea Haebit

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ NRIIS 

เปิดรับข้อเสนอถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.Application Form NRCT-KETEP Joint Grant Call 2564
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย NRCT-KETEP Joint Grant Call 2564 กรอกผ่านระบบ 
3.แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา NRCT-KETEP Joint Grant Call 2564 
4.แนวทางการจัดทำงบประมาณเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม KETEP

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกรวิการ์ ดำมุณี โทร.6951 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy