สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานวิจัย มุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

SWRS medicalfund

     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนงานวิจัย มุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข Platform 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ตามโปรแกรม ดังนี้

          1.Program P8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

          2.Program P9a แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสุขภาพ สังคมและความมั่นคงทุกมิติ

 

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข

     - แบบฟอร์มแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข (doc)

     - แบบฟอร์มแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข (pdf)

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy