บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 (รอบที่ 2) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation)

BPK aircraft

     หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2) แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Aviation) ภายใต้กรอบวิจัย ดังนี้

       1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับทั้งหมด

       2. มุ่งเป้าในเทคโนโลยีพื้นฐาน

          2.1 ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมอากาศยาน

          2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และระบบปฏิบัติการบินอากาศยานไร้คนขับ

          2.3 ระบบสนับสนุนการใช้งานของกาศยานไร้คนขับในเชิงพาณิชย์

เป็นโครงการระดับ TRL 4 ขึ้นไป และมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอในระบบ NRIIS

พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ ที่ บพข. กําหนด (ทั้ง proposal แผนงาน และ proposal โครงการย่อย) ทั้ง file word และ pdf ในระบบได้

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์2564 ถึงวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.)

ทั้งนี้ บพข. จะใช้ข้อเสนอโครงการจากแบบฟอร์มที่กําหนดในการพิจารณาเท่านั้น

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศรับข้อเสนอ

     - คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.

     - แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

 

     สอบถามเพิ่มเติมที่คุณจิราวัลย์ เหลียวพัฒนพงศ์ โทร.6957 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy