สวก. ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Logo-arda.png

    สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แผนงานวิจัย ได้แก่

        1. แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ภายใต้กรอบวิจัย

            กรอบวิจัยที่ 1 ด้านความมั่นคงอาหาร

            กรอบวิจัยที่ 2 ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

            กรอบวิจัยที่ 3 ด้านอาหารศึกษา

            กรอบวิจัยที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

        2. แผนงานเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้กรอบวิจัย

            กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

            กรอบวิจัยที่ 2 การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)

            กรอบวิจัยที่ 3 ระบบการติดตามและเตือนภัยล่วงหน้า (Monitoring and Warning System) และ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศการเกษตร

            กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

    ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบ NRIIS ได้ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นี้ และขอให้จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 5 ชุดพร้อม CD 1 แผ่น มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 นี้

 

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร.0-7428-6958

    Download ประกาศรับข้อเสนอ

 

Download DOC

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy