ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

logo-nrct-new2019.png

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลาดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทย เดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย 

     ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการจำนวน 10 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมซีดีบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการจัดส่งในนามมหาวิทยาลัยต่อไป

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      1.ประกาศทุนไทย-อินเดีย 2563  download-icon.png

      2.ใบนำส่งเอกสารการสมัคร download-icon.png

      3.แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา download-icon.png

      4.Application Form download-icon.png

      5.Form of Proposal download-icon.png

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy