เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

mobility PHC

     ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม ประจำปี 2564 2565

     นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร.0-7428-6958

 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง download icon

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy