เปิดรับเอกสารเชิงหลักการแผนงานวิจัยประเด็น "การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่"

niems-logo.png

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้จัดทำแผนงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2565-2567 เพื่อเสนองบประมาณ ประเภท Functional-based Research Fund ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในปีงบประมาณ 2565 โดยกำหนดกรอบประเด็นวิจัยภายใต้แผนงานนี้เพื่อสนับสนุนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสู่สภาวะปกติใหม่ (EMS new normal) นั้น 

     ขอเชิญชวนผู้สนใจจากทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ตามแผนงานวิจัยประเด็น “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” ด้วยการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 2 หน้า ผ่านระบบ click ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

niems-poster.jpg

 

 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร.0-7428-6958

      Download (ร่าง) แผนงานวิจัย ปี พ.ศ. 2565-2567

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy