วช. ภูมิภาค : ภาคใต้ เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ฯ ปี 2563 วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อโครงการ

logo-nrct-new2019.png

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย วช. ภูมิภาค : ภาคใต้ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นักบริหารงานวิจัยผู้สนใจที่เป็นบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน สมาคม มูลนิธิ ภายในพื้นที่ภาคใต้ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ฯ ให้ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณจากการจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

     ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศ ฯ โดยต้องส่ง file (.doc และ .pdf) ของข้อเสนอโครงการ มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และส่งข้อเสนอโครงการต้นฉบับที่หัวหน้าโครงการลงนามฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา จำนวน 10 ชุด ผ่านต้นสังกัดมาที่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ตึก LRC 1 ชั้น 11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เพื่อรวบรวมส่งไปยังเครือข่ายวิจัย วช. ภูมิภาค : ภาคใต้ (ม.หาดใหญ่) ต่อไป

 

ภายในเวลา 15.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

(หากพ้นกำหนด วช. ภูมิภาค จะไม่รับพิจารณา)

 

     สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณศศิธร คงทอง ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (ฝ่าย 4) สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. โทร. 0-7428-6965 ภายใน 6965

 

       เอกสารที่เกี่ยวข้อง

       1.ประกาศรับข้อเสนอ download-icon.png

       2.แนวทางการจัดทำงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย download-icon.png

       3.แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ download-icon.png

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy