ประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563 (ฉบับปรับปรุง)

Energyannounce-28april2020-banner.png

     สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) โดยมีการเปลี่ยนแปลงกรอบยุทธศาสตร์ การจัดสรรเงิน ดังนี้

     1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จากเดิม 5,000 ล้านบาท เป็น 2,400 ล้านบาท

     2. แผนพลังงานทดแทน จากเดิม 4,700 ล้านบาท เป็น 3,200 ล้านบาท

 

more details

     โดยขอให้ผู้ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนใช้เป็นแนวทางในการขอรับการสนับสนุนต่อไป โดยรอประกาศรับทุนจาก ส.กทอ. ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โทร 0-2158-1460 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy