เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

logo culture

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี เทศกาล และกรอบเรื่อง ค่านิยมในสังคมไทย

     ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

     1.จัดส่งต้นฉบับ จำนวน 10 ชุด มายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อส่งไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป

     2.จัดส่งไฟล์ MS Word และ PDF ไปยัง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

     เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     - ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

     - แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (pdf) (word)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร.0-7428-6958

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy