ด่วน! วช.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้า หรือลดภาระรายจ่ายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2557

                สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยให้ทุนต่าง ๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)" จัดทำกรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนากลุ่มเรื่องด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อทดแทนการนำเข้าหรือลดภาระรายจ่ายของประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คลิกที่นี่

                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยได้ที่ http://nrpms.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2557 นี้เท่านั้น

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy