ด่วน !! ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการถ่ายทอด ฯ ทุน วช. ปี 57 งบ 1 ล้านบาท

           สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ประกาศการจัดสรรทุน ฯ ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2557 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางระบบองค์ความรู้ด้านการวิจัยจากผลสำเร็จของการ วิจัยที่มีอยู่กระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และตรงความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในระดับต่าง ๆ

         โดยโครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมที่นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ จริง โดยมีตัวชี้วัดเป็นผลสำเร็จของผลผลิตที่สามารถสร้างมูลค่า มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ คือ

          - เทคโนโลยีจากการวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

          - เทคโนโลยีจากการวิจัยพื้นที่สูง

          - เทคโนโลยีจากการวิจัยข้าว

          - เทคโนโลยีจากการวิจัยอ้อยและน้ำตาล

          - เทคโนโลยีจากการวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร

            ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จำนวน 10 ชุด พร้อมบันทึก file ข้อเสนอโครงการในรูปแบบ MS word ลง CD จำนวน 1 ชุด โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2557 นี้เท่านั้น ที่

          สำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน (CILO-ซีโล่)

          อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  คุณศศิธร คงทอง โทร. 6965 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับข้อเสนอ

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy