วิดีโอวิจัย ม.อ.

นวัตกรรมเซรั่มจากน้ำยางพารา

  เซรั่มจากสารสกัดน้ำยางพารา ผลงานวิจัยของ ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
  ร่วมกับ รศ.ดร.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  โดยการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชี­ววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS

แนวทางการใช้ยางภายในประเทศ สกย.จ.ปัตตานี

 38แนวทางการใช้ยางภายในประเทศ สกย.จ.ปัตตานี

ผลงานวิจัยเรื่อง มีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนัง

video-5

 ผลงานวิจัยเรื่อง มีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนัง
 โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์
 (คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม

video-4

  ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม
  โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน และผศ.ดร อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

หนึ่งในพระราชดำริ ตอน นักคัดสรรพันธ์พืชผัก ปักษ์ใต้

video-2

 รายการหนึ่งในพระราชดำริ ตอน นักคัดสรรพันธุ์ผืชผัก ปักษ์ใต้
 ออกอากาศทางโมเดิร์นไนท์ ทีวี (ช่อง 9)
 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy