วิดีโอวิจัย ม.อ.

ศ.ดร.นพ. วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552

42

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
  คณะแพทยศาสตร์
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2552
  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553

40

   รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553
  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554

41

  รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
  คณะวิทยาศาสตร์
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัช

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

39

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ข่าว 3 มิติ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2555

5

  ข่าว 3 มิติ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2555

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy