รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555

39

  รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy