นวัตกรรมเซรั่มจากน้ำยางพารา

  เซรั่มจากสารสกัดน้ำยางพารา ผลงานวิจัยของ ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
  ร่วมกับ รศ.ดร.เนติ วระนุช จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  โดยการสนับสนุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชี­ววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy