ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม

video-4

  ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม
  โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน และผศ.ดร อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
  (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในฐานะตัวแทนประเทศไทย ในงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 42 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2557 จำนวน 5 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งหมดนั้น งานวิจัย 2 ใน 5 รางวัล อันประกอบด้วย

           ผลงานวิจัยเรื่อง มีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนัง โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ์ (คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์) ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize ของประเทศไต้หวัน

           และ ผลงานวิจัยเรื่อง วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีมโดย รศ.อาซีซัน แกสมาน และผศ.ดร อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

ขอขอบคุณวิดีโอจาก : สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy