โครงการ ม.อ.สุราษฏร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2561

video icon151162  การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ม.อ.สุราษฏร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

  ประจำปี 2561 ของ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยกับสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  ในช่วง HiNews ทางช่อง Hicabletv Songkhla 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy