เทปบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ การเตรียมการจัดงาน "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10"

video-iconflood10.jpg  เทปบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ การเตรียมการจัดงาน "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10"

  โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ พร้อมด้วย

  รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ 

  ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ภาคใต้ (SCCCRN)

  ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ทางช่อง NBT สงขลา วันที่ 25 กันยายน 2562 

 

 

    

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy