วิดีโอวิจัย ม.อ.

คิดดีสังคมดี ตอน สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม

video-icon-AJpop.jpg  รายการ คิดดีสังคมดี

  ตอน : สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม

  ออกอากาศ : วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)

  โดย ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธัรกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม

 

 

ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561 

video pattanicampus61  การสรุปโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

โครงการ ม.อ.สุราษฏร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2561

video icon151162  การลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ม.อ.สุราษฏร์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

  ประจำปี 2561 ของ รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยกับสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยฯ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  ในช่วง HiNews ทางช่อง Hicabletv Songkhla 

 

เทปบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ การเตรียมการจัดงาน "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10"

video-iconflood10.jpg  เทปบันทึกภาพการให้สัมภาษณ์ การเตรียมการจัดงาน "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 10"

  โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ พร้อมด้วย

  รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการ ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ 

  ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ภาคใต้ (SCCCRN)

  ในรายการแหลงข่าวชาวใต้ ทางช่อง NBT สงขลา วันที่ 25 กันยายน 2562 

 

ท่องเที่ยววิถีนา ณ บ้านหนองถ้วย สัมผัสบรรยากาศแบบ Slow Travel

video-risefiled 

  ท่องเที่ยววิถีนา ณ บ้านหนองถ้วย สัมผัสบรรยากาศแบบ Slow Travel

  ออกอากาศทางช่อง Hicabletv Songkhla

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy