สิ่งพิมพ์ อื่น ๆ

50yearsresearch th
นวัตกรรมเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
(หนังสือครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

50yearsresearch eng
Innovation For The Mankind
(On the occasion of PSU’s 50th anniversary)

  thailland4_0
งานวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.
book rpc3
ทรัพยากรเห็ดรา
  book rpc1
ทรัพยากรพืช
  book rpc2
ทรัพยากรสัตว์


งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  book-palm
ในหลวงกับปาล์มน้ำและพลังงานทดแทน
  book-regional
วิจัยเสวนา: องค์ความรู้จาก
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558

other-psuGraduate2015
PSU Research and Graduate 2015
  other-psuGraduate2014
PSU Research and Graduate 2014
 
PSU Research and Graduate 2013


PSU Research and Graduate 2012
 
PSU CELL นวัตกรรมด้านการแพทย์
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556”
   

 

 

 

   สูจิบัตร

PRD-2558
สูจิบัตร งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
  PRD-2558
สูจิบัตร งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
 
สูจิบัตร วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558


สูจิบัตร วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557
 
สูจิบัตร งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ประจำปี 2556
  PRD-2555
สูจิบัตร งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ประจำปี 2555

PRD-2554
สูจิบัตร งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ประจำปี 2554
  PRD-2553
สูจิบัตร งานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2553
  PRD-2554
สูจิบัตร งานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2552

PRD-2551
สูจิบัตร งานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551
  book uk
สูจิบัตร งานวันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2550

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy