ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566

     ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศระบบนำส่งยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น เภสัชกรดีเด่นประจำปี 2566 สาขาเภสัชกรรมด้านวิจัย และนวัตกรรม และจะเข้ารับรางวัลในวันเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ BITEC บางนา

GoodDrug

     สำหรับการคัดเลือกดังกล่าว พิจารณาจากเภสัชกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม และมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีผลงานดีเด่นในการประกอบวิชาชีพ อุทิศตนต่อวิชาชีพเภสัชกรรมและสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในวิชาชีพต่อไป โดยผู้ได้รับคัดเลือกในด้านวิจัย และนวัตกรรม จะต้องมีการประยุกต์และพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยาใหม่ การทดลองทางคลินิก หรือวิธีการใหม่ในการนำส่งยา และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy