ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติจากเวที The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

Geneva2023 6

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่พาผลงานวิจัยไปคว้ารางวัลในงาน “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2566 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล ดังนี้

     1.รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบชาญฉลาด โดย ดร.กิตติคุณ ทองพูล , นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Mr.Hiroshi Nakahara

Geneva2023 6

     2.รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมการรักษา "มะเร็ง" ด้วยเซลล์และภูมิคุ้มกันบำบัด โดยการพัฒนาตัวกระตุ้นสัญญาณคู่รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ CD28.40z ของไคเมอริคแอนติเจนรีเซปเตอร์ โดย ผศ.ดร.พญ.จักราวดี จุฬามณี , พญ.วรรณกร ขอพันเลิศ , ดร.นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ , ดร.นวภัทร จังพัฒนานนท์ คณะแพทยศาสตร์ และ Dr.Seitaro Terakura

Geneva2023 6

     3.รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทำนายการได้ยินในเด็ก โดย รศ.นพ.พิทยาพล ปีตธวัชชัย และ ดร.สิทธิโชค ไชยชูลี คณะแพทยศาสตร์ 

Geneva2023 6

     4.รางวัลเหรียญทอง จากผลงานเรื่อง อุปกรณ์ถ่างสำหรับการผ่าตัดพังผืดใต้ลิ้นในเด็ก PSURF-2 โดย ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา , นพ.วิศลย์ เหล่าเจริญสุข และ นายประวิตร แก้วณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ 

Geneva2023 6

     5.รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานเรื่อง เจลบอลน้ำลายเทียม โดย รศ.ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี , รศ.ดร.ภญ.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ , นายอัษฎางค์ อ่อนละมัย , ทพญ. พิชามญชุ์ ธรรมกุล , ทพญ. ศิรภัสสร ข่ายม่าน และ ทพญ. พิมพ์ณดา ภิรมย์โชติสิริ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

Geneva2023 6

     โดยผลงานจากประเทศไทยที่นำเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ วช. ได้พิจารณาคัดกรองในหลายรูปแบบ ได้แก่ ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานจากวช., ได้รับรางวัลและนำเสนอในเวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลระดับประเทศของหน่วยงาน, ผลงานที่มีการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 48 เป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในสหภาพยุโรป โดยมีนักประดิษฐ์/นักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จากกว่า 40 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 10,000 คน

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy