ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติท่านที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอร่วมแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) ซึ่งถือเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ท่านที่ 8 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

PT Congrat web

     รางวัลดังกล่าว ถือเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิจัยไทย ที่มอบให้แก่นักวิจัยซึ่งได้อุทิศตนให้กับการวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ นอกจากนี้ยังพิจารณาจากความทุ่มเท และสติปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอีกด้วย

 

ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 CLICK

 

ทำเนียบนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2551 ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
ปี 2552 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์  คณะแพทยศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปี 2553 รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
ปี 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเภสัช)
ปี 2555 ศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
ปี 2557 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
ปี 2558 ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
ปี 2566 ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy