ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ติดอันดับ “World’s Top 2% Scientists” ปี 2022

 Top2 2022 Edit

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน คิดจากข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus ตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) โดยแบ่งออกเป็น 22 สาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนักวิจัยติดอันดับ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   คณะแพทยศาสตร์   สาขา Tropical Medicine
2. ศาสตราจารย์ ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขา Food Science
3. ศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล   คณะวิทยาศาสตร์   สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry
4.

ศาสตราจารย์ ดร. พูนสุข ประเสริฐสรรพ์

  สำนักวิจัยและพัฒนา   สาขา Biotechnology
5. ศาสตราจารย์ ดร.ภก. ธีระพล ศรีชนะ   คณะเภสัชศาสตร์   สาขา Pharmacology & Pharmacy
6. ศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร   คณะวิทยาศาสตร์   สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry
7. ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล   คณะแพทยศาสตร์   สาขา General & Internal Medicine
8. ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาส เชียรศิลป์
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขา Biotechnology
9.

รศ.ดร. พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์   สาขา Artificial Intelligence & Image Processing
10. รศ.ดร.ภก. สุภิญญา ติ๋วตระกูล   คณะเภสัชศาสตร์   สาขา Medicinal & Biomolecular Chemistry
11. รศ.ดร.ภก. ประภาพร บุญมี   คณะเภสัชศาสตร์   สาขา Pharmacology & Pharmacy
12.

รศ.ดร. สุเมธา สุวรรณบูรณ์

  คณะวิทยาศาสตร์   สาขา Materials
13.

รศ.ดร. อนุกร ภู่เรืองรัตน์

  คณะวิทยาศาสตร์   สาขา Materials
14. รศ.ดร. เถวียน วิทยา   คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขา Food Science
15.

Associate Professor Dr. Raymond J. Ritchie

  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   สาขา Plant Biology & Botany
16. Associate Professor Dr. Ali Mostafaeipour   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม   สาขา Energy
17.

ผศ.ดร. ธรรมนูญ โปรดปราน

  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขา Food Science

more details

อ้างอิงข้อมูลจาก : Ioannidis, John P.A. (2022), “September 2022 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"”, Mendeley Data, V5, doi: 10.17632/btchxktzyw.5 https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/5

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy